Trang chủ

Các bước đăng ký và sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Bước 1: AM thực hiện đấu nối tài khoản Hóa đơn điện tử lên hệ thống

Ngay sau khi thỏa thuận hợp đồng hóa đơn điện tử thành công, đơn vị kinh doanh Hóa đơn điện tử Viettel sẽ thực hiện đấu nối hóa đơn điện tử trên hệ thống cho doanh nghiệp

User vào hệ thống: Sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp

Mật khẩu vào hệ thống: Được gửi vào địa chỉ email đăng ký đấu nối hóa đơn điện tử

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thay đổi mật khẩu sau khi nhận được tài khoản tại địa chỉ email

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/31-thay-doi-mat-khau-quen-mat-khau/

Bước 3: Doanh nghiệp kiểm tra  thông tin doanh nghiệp sau đấu nối đã đúng thông tin trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa và thực hiện cập nhật thông tin nếu chưa đúng.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/2-cap-nhat-thong-tin-doanh-nghiep/

Bước 4: Doanh nghiệp kiểm tra tình trạng sử dụng hóa đơn có đúng thông tin gói hóa đơn đăng ký trên hệ thống không

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/28-xem-tinh-trang-su-dung-hoa-don/

Bước 5: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật chứng thư số.

Chứng thư số là bắt buộc trong các giao dịch điện tử. Thông tin chứng thư số được sử dụng trong quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/cap-nhat-chung-thu-so/

Bước 6: Doanh nghiệp thực hiện cấu hình email của doanh nghiệp lên hệ thống. Email này được sử dụng để gửi thông báo hóa đơn cho khách hàng cũng như nhận phản hồi của khách hàng về hóa đơn.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/14-cap-nhat-sms/

Bước 7: Doanh nghiệp thực hiện khai báo tên hóa đơn

Một doanh nghiệp có thể có nhiều tên hóa đơn thuộc các loại hóa đơn khác nhau. Tên hóa đơn giúp cho doanh nghiệp nhận biết và quản lý mẫu hóa đơn của mình một cách dễ dàng. Mỗi tên hóa đơn chỉ ứng với một mẫu hóa đơn. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều mẫu hóa đơn thì phải tạo thêm nhiều các tên hóa đơn khác.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/11-khai-bao-loai-hoa-don/

Bước 8: Doanh nghiệp thực hiện khai báo ký hiệu hóa đơn

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/12-khai-bao-dai-hoa-don/

Bước 9: Doanh nghiệp thực hiện chọn mẫu hóa đơn

Cho phép doanh nghiệp chọn mẫu để sử dụng trong tập mẫu có sẵn trên hệ thống.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/13-chon-mau-hoa-don/

Bước 10: Doanh nghiệp thực hiện xin phê duyệt của thuế

Trường hợp 1: Nộp thông báo phát hành trực tiếp, cần nộp thuế những giấy tờ sau:

1.       Mẫu hóa đơn trắng

2.       Thông báo phát hành hóa đơn

3.       Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

Thuế sẽ đóng dấu mộc trên thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng thông báo phát hành có đóng dấu của thuế và cập nhật bằng chứng phê duyệt của thuế lên hệ thống hóa đơn điện tử.

Trường hợp 2: Nộp thông báo phát hành trên hệ thống Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

1. Download bộ cài phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và cài vào máy tính

2. Vào giao diện Hỗ trợ kê khai thuế với mã số thuế của doanh nghiệp

3. Vào menu Hệ thống/Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế

4. Nhập đúng thông doanh nghiệp

5. Nhấn Ghi, hệ thống báo:”Đã ghi dữ liệu thành công!”

6. Nhấn Thoát để quay ra giao diện bên ngoài

7. Vào menu Hóa đơn/Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

8. Chọn đúng thời gian ngày/tháng/năm của chu kỳ tính thuế

9. Chọn đúng Mã loại hóa đơn

10. Nhập đúng thông tin mẫu số hóa đơn

11. Nhập đúng thông tin ký hiệu hóa đơn

12. Nhập đúng thông tin Từ số, Đến số, hệ thống tự động hiển thị Số lượng

13. Nhập đúng thông tin ngày bắt đầu sử dụng

14. Nhập đúng thông tin Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm :

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

MST: 0100109106

15. Nhập đúng thông tin Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo

16. Nhấn Ghi dữ liệu

17. Nhấn Kết xuất XML

18. Lưu file XML tại máy tính cá nhân

19. Nhấn Thoát để quay ra giao diện bên ngoài

20. Bật tool ký số USB Token

21. Tải mẫu hóa đơn trắng đã được đội dự án thiết kế từ giao diện thông báo phát hành của hệ thống Hóa đơn điện tử Viettel

22. Chụp lại ảnh mẫu hóa đơn, paste vào file doc

23. Lưu file doc có chứa ảnh mẫu hóa đơn vào máy tính cá nhân

24. Chụp lại ảnh mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, paste vào file doc

25. Lưu file doc có chứa ảnh mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp vào máy tính cá nhân

26. Vào giao diện Thuế Việt Nam với tên đăng nhập/mật khẩu của doanh nghiệp https://nhantokhai.gdt.gov.vn

27. Vào menu Nộp tờ khai

28. Chọn tệp tờ khai

29. Chọn file xml lưu trong máy tại bước 18

30. Nhấn Ký điện tử, hệ thống hiển thị thông báo:”Ký điện tử thành công”

31. Nhấn Nộp tờ khai

32. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu

33. Tại dữ liệu kết quả tra cứu, nhấn vào icon Gửi phụ lục

34. Chọn phụ lục là mẫu hóa đơn

35. Thực hiện chọn tệp phụ lục là file doc có chứa ảnh mẫu hóa đơn tại bước 23

36. Thực hiện ký điện tử

37. Thực hiện Nộp phụ lục

38. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu

39. Tại dữ liệu kết quả tra cứu, nhấn vào icon Gửi phụ lục

40. Chọn phụ lục là mẫu quyết định

41. Thực hiện chọn tệp phụ lục là file doc có chứa ảnh mẫu quyết định tại bước 25

42. Thực hiện ký điện tử

43. Thực hiện Nộp phụ lục

Lưu ý: Nếu đơn vị tự gen file mẫu hóa đơn ra file doc và đính kèm lên hệ thống HTKK

Đội dự án không chịu trách nhiệm về sai khác của mẫu hóa đơn đã gen từ pdf ra file doc với mẫu hóa đơn dự án đã thiết kế

Người dùng cần chụp ảnh mẫu hóa đơn, paste vào file doc để đảm bảo đúng với mẫu hóa đơn đã được thiết kế

Trường hợp người dùng tự gen file mẫu hóa đơn từ pdf ra file doc, đính kèm lên hệ thống HTKK và vẫn lập hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn điện tử là sai luật,  sử dụng mẫu

hóa đơn không đúng với mẫu hóa đơn đã đăng ký với thuế,

44. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu

45. Kiểm tra lại hồ sơ khai thuế đã nộp

46. Nhấn vào Tra cứu thông báo

47. Nhấn Tra cứu

48. Nhấn Tải về Tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử để kiểm tra lại thông tin đã kê khai

Sau 2 đến 3 ngày làm việc, người dùng kiểm tra lại thông báo phát hành đã được đẩy lên trang của thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html hay chưa.

Nếu chưa có, đơn vị cần liên lạc lại với thuế để kiểm tra thông tin thông báo phát hành đã đăng ký.

Tham khảo chi tiết tại link hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=n8ggAB2yoDU

Bước 11: Doanh nghiệp thực hiện gửi bằng chứng phê duyệt của thuế

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/16-gui-phe-duyet-thong-bao-phat-hanh/

Bước 12: Admin Viettel thực hiện phê duyệt/hủy phê duyệt thông báo phát hành

Bước 13: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục hàng hóa

Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin hàng hóa.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/10-cap-nhat-hang-hoa/

Bước 14: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục khách hàng

Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin khách hàng.

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/9-cap-nhat-danh-muc-khach-hang/

Bước 15: Doanh nghiệp thực hiện các thao tác với hóa đơn (Lập hóa đơn\Hủy giao dịch\Lập hóa đơn thay thế\Lập hóa đơn điều chỉnh….)

Chi tiết xem tại link:

Lập hóa đơn và lập hóa đơn nháp: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/17-lap-hoa-don-va-lap-hoa-don-nhap/

Lập hóa đơn thay thế: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/20-lap-hoa-don-thay-the/

Lập hóa đơn điều chỉnh tiền: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/21-lap-hoa-don-dieu-chinh-tien/

Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/22-lap-hoa-don-dieu-chinh-thong-tin/

Lập hóa đơn xóa bỏ: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/23-lap-hoa-don-xoa-bo/

Lập hóa đơn chuyển đổi: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/24-lap-hoa-don-chuyen-doi/

Lập hóa đơn theo file: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/25-lap-hoa-don-theo-file/

Bước 16: Doanh nghiệp kiểm tra báo cáo hóa đơn

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/27-xem-bao-cao/

Bước 17: Người mua thực hiện kiểm tra hóa đơn mua hàng

Người mua thực hiện tra cứu hóa đơn với hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp để kiểm tra lại thông tin

Chi tiết xem tại link: https://hotro.sinvoice-viettel.vn/29-tra-cuu-hoa-don/

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

08 6868 1600